Boliger på Flintholm Allé

DOMUS har tegnet 50 almene ungdoms- og familieboliger på Flintholm Allé - 40 ungdomsboliger og 10 familie boliger.

Bebyggelsen erstatter et ældre kompleks af lave erhvervsbygninger, og lukker som infill det sidste hul i en række af nybygninger. Mellem ungdoms- og familieboligerne etableres en passage fra Flintholm Allé til det bagvedliggende grønne haverum med tilknytning til byparken. Passagen og det lille knæk i facaden gør, at der her opstår en lille pladsdannelse mod Flintholm Allé. De to bygninger fremstår som selvstændige enheder, men proportionering og den gennemgående lyse teglsten skaber et tydeligt slægtskab.

Ungdomsboligerne er disponeret som altangangsboliger, og er udført med fremskudte, havevendte opholdsaltaner, der giver gode opholdsmuligheder for beboerne. Fra altangangen træder man ind i ungdomsboligerne, der er kendetegnet ved et stort gennemgående og gennemlyst rum, der er fleksibelt i sin indretning.

Familieboligerne er på hver etage disponeret med to henholdsvis 3- og 4-rums boliger, og er karakteriseret ved gennemlyste opholdsstuer med køkkener i åben forbindelse hertil. Værelserne er velbelyste og forholdsvis store. Alle familieboliger er udstyret med altaner og har adgang til elevator.

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / AKB Frederiksberg v/ KAB

Totalentreprenør / MT Højgaard

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Grontmij

Landskabsarkitekt / Kragh & Berglund
Landskabsarkitektur

Bruttoareal / 3.055 m² - 10 familie- og 40
ungdomsboliger

Projektstade / Taget i brug 2013

Anlægsum / Ca. kr. 48 mio 

Honorar / Ca. kr. 1.5 mio.

Arkitektydelser / Projektledelse,
projektering og tilsyn