Renovering af Blåkildegård helhedsplan

DOMUS arkitekter renoverer og fremtidssikrer rækkehusbebyggelsen Blåkildegård i Høje Tåstrup. Bebyggelsen består af 403 familieboliger i varierende størrelse fordelt på 56 blokke.

Bebyggelsen fra 1970'erne er opført i betonelementer , som ikke har en tidssvarende isoleringsgrad og som på en række områder har et presserende renoveringsbehov. Hertil kommer en opgradering af friarealer, gårdhaver og skure.

Renoveringen skal reducere det store varmetab der blandt andet er gennem gavlene. Her introduceres der en løsning med skærmtegl, der i sin materialitet både kan gå i dialog med det eksisterende og samtidig have et tidssvarende og æstetisk udtryk. Gavlene efterisoleres og beklædes med skærmteglen. Skærmteglen fremstår som en variation af profilerede og glatte teglfliser, der giver et dynamisk udtryk og samtidig skaber en relation til de eksisterende betonelementers lodret rillede overflade.

Desuden omfatter renoveringen Genveks Ventilation og evt. tagisolering.

Byggeriet er støttet af Landsbyggyfonden og Byggeskadefonden

 

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / KAB

Arkitekt, projektering / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Wissenberg, totalrådgiver

Landskabsarkitekt / Lassen Landskab A/S

Projektstade / Projektering 2012

Bruttoareal / 411 boliger

Anlægssum / ca. kr. 180 mio

Entrepriseform / Hovedentreprise

Honorar / kr. 2.3 mio

Ydelse / Helhedsplan, beboerproces, projektering, byggeledelse

Støttet af LBF og BSF