Humlehusene ældreboliger

DOMUS arkitekter har i samarbejde med MTHøjgaard og ingeniørfirmaet Wissenberg opført 24 nye ældreboliger i Albertslund.

Byggeriet rummer boliger til ældre demente, men med en fleksibel indretning til brug for andre borgergrupper, f.eks. fysisk/psykisk handicappede. Byggeriet er opført som et samlet anlæg af en-etages huse i en mørk træbeklædning og med store røde tegltage. De enkelte boliglænger er forbundet af lyse glasgange, hvor nicher giver plads til bordopstillinger og indbyder til ophold med udsigt til haveanlægget.

Boligerne er opdelt i selvstændige enheder med 8 boliger. I boenhederne etableres fælles køkken, opholdsarealer og personalefaciliteter. Fra bebyggelsen er der adgang ud i haven, som er anlagt med hensyntagen til beboernes særlige behov.

Opgaven indeholder desuden udarbejdelse af helhedsplan for hele grunden med disponering af yderligere 24 boliger samt tilhørende fællesområder og serviceareal.

Fakta

Bygherre / Albertslund Kommune

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Totalentreprenør / MTHøjgaard

Ingeniør / Wissenberg A/S

Landskabsarkitekt / Lassen Landskab

Projektstade / Færdiggjort 2005

Bruttoareal / 2.000 m2

Anlægssum / 32 mio. kr.

Adresse / Humlehusene, Albertslund