Energistyrelsen i Amaliegade

DOMUS har ombygget og indrettet Energistyrelsens repræsentative ankomstetage i Amaliegade i Frederiksstaden.

Opgaven er resultatet af en arkitektkonkurrence og er projekteret og udført som miljørigtig projektering, med et koncept, hvor arkitektoniske og miljømæssige virkemidler er søgt forenet i en helhed.

Der er anvendt enkle og få materialer: træ, linoleum, gips, glas og aluminium, som både ud fra ressourcebetragtninger og livscyklusanalyser er miljørigtige.

Rummenes minimale og stringente karakter opstår som en kontrast mellem de kølige flader - hvide fritstående vægge – rå betonlofter med åbne aluminiumsgitre - gulve i højglanspoleret linoleum – og varmen og gløden fra elmetræet, der som gennemgående træsort er brugt til såvel døre som det specialtegnede inventar.

Fakta

Bygherre / Miljø- og Energistyrelsen

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Steensen og Varming

Bruttoatageareal / 760 m²

Anlægssum / kr. 5 mill

Projektstade / Færdiggjort 2000

Adresse / Frederiksstaden, København