Hedebygade fælleshus

I et gårdrum på Vesterbro har DOMUS arkitekter skabt et miljørigtigt fælleshus.

En forsænket plads for an bygningen er an lagt som fælles terrasse. Bygningen er dækket af en jordhøj og et grønt areal på husets tag kan bruges til ophold. Glasfacaden mod syd giver mulighed for udnyttelse af passiv solvarme, der akkumuleres i husets tunge del. Bygningen indeholder et fællesrum med en lille café, toiletter, depoter, køkken, fællesvaskeri og et kontor med omklædning og bad.

Projektet indeholder flere økologiske dele:
Området bag glasfacaden fungerer som klimazone med recirkulering af luft, der renses af planter. Huset er højisoleret, indeholder et svaleskab og et fælles vaskeri med recirkuleret vand. Til vurdering af de enkelte materialers miljørigtige værdi er anvendt “Håndbog i miljørigtig projektering”.

Fakta

Bygherre 
/ SBS Byfornyelse

Arkitekt og totalrådgiver / DOMUS arkitekter

Ingeniør / COWI

Landskabsarkitekt / GBL

Entrepriseform / Hovedentreprise

Projektstade 
/ Færdiggort 1999

Anlægssum
 / Ca. kr. 9 mio.  Bruttoareal
 / 240 m2

Adresse / Hedebygade, København V