FOB Kvartershus

Kvartershuset eller beboerhuset er en del af miljøarbejderne i forbindelse med den store renovering i Ringparken, der modtog Slagelse Kommunes Arkitekturpris i 1998.

Kvartershuset og den nye materielgård er placeret som to selvstændige bygninger i et parkområde ved hovedstiforbindelsen, der kobler bebyggelsen sammen med byen. I kvartershuset er indrettet seks aktivitetsrum, en mindre sal samt beboerrådgiverkontor omkring en central café og gennemgående vandrehal.

Begge bygninger er beklædt med cedertræ på facader og har tage med lav, ensidig taghældning med tagpap. Det enkle og robuste udtryk genfindes indvendigt med gulve i glittet beton og højt til de skrå træbetonlofter.

Fakta

Bygherre 
/ FOB, Slagelse

Arkitekt og totalrådgiver / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Rambøll

Landskabsarkitekt / Kirsten Lund-Andersen

Entrepriseform / Hovedentreprise

Projektstade 
/ Færdiggjort 1998, udvidet 2002 

Anlægssum
 / Ca. kr. 9 mio.  

 

Bruttoareal
 / 700 + 190 m2