Boliger på Slotsherrensvej

DOMUS har udarbejdet et skitseforslag til en halvcirkulær boligbebyggelse i Rødovre.

Bebyggelsens karakteristiske havlvcirkelform åbner sig mod og favner landskabet – sø og Stadionpark i Damhusengens forlængelse - og indskriver dermed bebyggelsen i den store skala.

Landskabets og søens bløde kurver videreføres i bygningsudlægget - bebyg-gelsens haverum bliver ét med parken, og alle boligerne får andel i den attraktive udsigt over søen. Modsat møder grunden Slotsherrensvej – en af Rødovres meget trafikerede transitveje præget af varierende bebyggelse i karakter og kvalitet.

Det præcise cirkelslag vil fra bebyggelsens ankomstside mod Slotsherrensvej fremstå som et markant element - samtidig med at den kurvede form åbner mod områdets grønne indre og markante langstrakte visuelle forløb.

Fakta

Bygherre / KAAE Gruppen

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Danakon

Projektstade / Skitseforslag 2007

Bruttoareal / 5.000 m2

Adresse / Slotsherrensvej, Rødovre