Farum Midtpunkt plejeboliger - Bygherrerådgivning

DOMUS har for KAB programmeret omdannelsen af to karakteristiske boligblokke i Farum Midtpunkt. Blokkene omdannes til et moderne plejecenter med en lang række faciliteter for beboerne. I blokkene integreres fire forskellige botyper: Plejeboliger, et bofællesskab for beboere med særlige behov, et seniorbofællesskab og et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede. Tilgængelighed er en væsentlig parameter i opgaven og der er sørget for nem og niveaufri adgang.

Til plejecentret tilknytte bl.a. genoptræningscenter, frisør og fodpleje.

Arbejdet er udmundet i et detaljeret byggeprogram, som har dannet grundlag for et udbudsprojektet.

 

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau /
pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / KAB

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Rambøll

Bruttoareal / 12.450 m2 - 115
boliger

Projektstade / Byggeprogram
udarbejdet 2013

Entrepriseform / Hovedentreprise

Arkitekthonorar / Ca. kr. 400.000,-

Arkitektydelse / Programmering, bygherrerådgivning