Ørestad Syd Helhedsplan

Projektet er en viderebearbejdelse af to konkurrenceforslag fra henholdsvis DOMUS arkitekter a/s og JUUL|FROST Arkitekter i et indbudt parallelopdrag for en karréplan for Byggefelt 1 i Ørestad Syd.
 
Karréplanen udtrykker en symbiose mellem et bygnings- og landskabskoncept. Planen optimerer de to – gensidigt afhængige koncepter – til et samlet forslag for disponering af Byggefelt 1. Forslaget tager udgangspunkt i lokalplanens overordnede retningslinier og er tilpasset bygherrens ønsker om den konkrete disponering af byggefeltet. Byggefelt 1 bliver bebygget med en kombination af boliger og erhvervs- og servicefaciliteter og opererer med to hovedpointer:

  • Nedskalering af det store karrérum
  • Optimering af kigget ud over Amager Fælled  

Internt nedskaleres karréen via tre indre rum, som tilføjer karréen udearealer af varierende karakter.
 
Målet med karréplanen er at skabe en bebyggelse, hvor sammenspillet mellem boliger, erhverv, kommercielle faciliteter og de mindre gårdrum danner en helhed, som genererer liv døgnet rundt. Karréplanen er disponeret så Ørestadens unikke placering med nærhed til både natur og by bliver udnyttet optimalt. Et overordnet mål for disponeringen af boligerne er at sikre flest mulige boliger optimal udsigt over Amager Fælled.

Fakta

Bygherre / Nordkranen og Keops Development A/S

Arkitekt / DOMUS arkitekte

Projektstade / Godkendt karréplan 2007

Bruttoareal / 60.000 etagemeter