Ørestad Syd Helhedsplan

Projektet er en viderebearbejdelse af to konkurrenceforslag fra henholdsvis DOMUS arkitekter a/s og JUUL|FROST Arkitekter i et indbudt parallelopdrag for en karréplan for Byggefelt 1 i Ørestad Syd.
 
Karréplanen udtrykker en symbiose mellem et bygnings- og landskabskoncept. Planen optimerer de to – gensidigt afhængige koncepter – til et samlet forslag for disponering af Byggefelt 1. Forslaget tager udgangspunkt i lokalplanens overordnede retningslinier og er tilpasset bygherrens ønsker om den konkrete disponering af byggefeltet. Byggefelt 1 bliver bebygget med en kombination af boliger og erhvervs- og servicefaciliteter og opererer med to hovedpointer:

  • Nedskalering af det store karrérum
  • Optimering af kigget ud over Amager Fælled  

Internt nedskaleres karréen via tre indre rum, som tilføjer karréen udearealer af varierende karakter.
 
Målet med karréplanen er at skabe en bebyggelse, hvor sammenspillet mellem boliger, erhverv, kommercielle faciliteter og de mindre gårdrum danner en helhed, som genererer liv døgnet rundt. Karréplanen er disponeret så Ørestadens unikke placering med nærhed til både natur og by bliver udnyttet optimalt. Et overordnet mål for disponeringen af boligerne er at sikre flest mulige boliger optimal udsigt over Amager Fælled.

Fakta

Bygherre / Nordkranen og Keops Development A/S

Arkitekt / DOMUS arkitekte

Projektstade / Godkendt karréplan 2007

Bruttoareal / 60.000 etagemeter

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.
Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.