Kvartershus Nordvest

Kvartercenter Nordvest er et led i Socialministeriets og Boligministeriets strategi for „kvartersløft“ i udvalgte boligområder. 

Om- og tilbygning af den tidligere symaskinefabrik synliggøres ved hjælp af en 4-etagers transparent skærm i glas og stål foran bygningen.

Skærmen signalerer fleksibilitet og ny anvendelse af bygningen og formidler både adgangs- og indre forbindelser mellem rummene - foyer og café, en multianvendelig sal gennem to etager, gruppe/projektrum og et stort udstillingsområde. Samtidig fortæller skærmen historien om de mange og under tiden skiftende funktioner.

Indgangspartiet i glas og stål blev nedrevet i forbindelse med ombygning af kvarterscenteret til nyt kombineret kulturhus og bibliotek (indviet 2011).

Fakta

Bygherre / Københavns Kommune, Socialdirektoratet

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Wissenberg

Landskabsarkitekt / Svend Kierkegaard

Entrepriseform / Hovedentreprise

Projektstade / Færdiggjort 1997.

Bruttoareal / 2.500 m2

Anlægssum / ca. 21 mio. kr.

Adresse / Rentemestervej, København NV