Tornbjergskolen

Skolen ligger på en stor eng indrammet af markante skovbryn. Bygningskroppene danner en „storgård“, der åbner sig mod landskabet.
Skolen er disponeret som en 2-sporet skole med udgangspunkt i den nye folkeskolelov. Skolen rummer bl.a. hjemmeområder med SFO og ungdomsklub, faglokaler, SPS, skoletorv og tumlesal samt en idrætshal.
Funktionerne danner et varieret forløb af rum under de store samlende tagskiver med ensidig taghældning. Tagenes udhæng mod gårdrummet fungerer som overdækkede gangstrøg.
Skolen skal udføres i 2 etaper. Etape 1 med hovedbygning og indskolingsbygning er udført.

Skolen har i dag skiftet navn til Bækholmskolen.

Fakta

Bygherre / Odense Kommune

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Totalentreprenør / Hansson & Knudsen

Ingeniør / Birch & Krogboe

Landskabsarkitekt / Svend Kierkegaard

Projektstade / 1. etape færdiggjort 2002

Bruttoareal / 7.500 m2

Anlægssum / ca. 40 mio. kr.

Adresse / Niels Bohrs Allé, Tornbjerg