A/B Lincoln

Ejendommen renoveres og tagetagen nyindrettes til 7 luksusboliger med tagterrasser og kviste.

Desuden etableres 5 udvidelser - ved udvidelser forstås en lodret sammenlægning af 5. sals lejligheder med ovenpåliggende loftrum. Etagerne forbindes med ny intern trappe. Grundet bebyggelsens noget komplekse fysik samt hensynet til de eksisterende lodrette naturlig-ventilations-skakte, er lejlighederne forskellige i udformning og størrelser.

Ved renoveringen etableres nyt tegltag, fundament understøbes, murværk og vinduer repareres på facader og hovedtrapper istandsættes.

Fakta

Bygherre / Andelsboligforeningen AB Lincoln

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Falcon A/S

Projektstade / Færdiggjort 2009

Bruttoareal / 1.135 m2  tagboliger

Anlægssum / ca. 45 mio. kr.