Boliger på 1. sal i Kollektivhuset

DOMUS har omdannet hele 1. salen i Kollektivhuset til tidssvarende familieboliger med fokus på godt dagslys og støjdæmpning.

1. salen i det karakteristiske højhus på Lyngbyvejen, Kollektivhuset, rummede tidligere blandet erhverv. I forbindelse med omdannelsen blev etagen nedrevet totalt, så kun lodrette installationer og råhuset stod tilbage. Ud fra denne "tabula rasa" programmeredes 14 nye gennemlyste familieboliger med  panoramavinduer med en spektakulær udsigt til den pulserende trafik på Lyngbyvejen.  Den nye facade er en glas/alufacade, som går i tråd med huset modernistiske karakter og den ovenfor liggende facade. Samtidig kontrasteres den øvrige facade ved her at have en kort og fast takt af lodrette inddelinger, der på 1. salen i boligerne giver vinduer fra gulv til loft.

En af de centrale udfordringer i byggeriet var, at sørge for en kraftig støjdæmpning samtidig med, at give mulighed for naturlig ventilation på tværs af bygningen.

For at løse de akustiske udfordringer, der er mod Lyngbyvejen, har vi på førstesalen specaildesignet et akustikregulerende ventilationsvindue, som giver mulighed for frisk luft uden støjgener. Løsningen består at et avanceret etagehøjt 3G-vindue, som i i hulrummet mellem den dobbelte glasfacade dæmper lyden så kraftigt, at man fra boligen ud til en af landets mest trafikerede gader kan have åbent vindue, uden at det giver støjgener. Som et ekstra plus kan vinduet åbnes i fuld højde, så 3G-vinduet på den måde ændres til en fransk altan.

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 5570

Bygherre / DVB v. Boligkontoret Danmark Lundsgade 9 2100 Kbh Ø

Arkitekt og totalrådgiver / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Danakon rådg. ingeniører

Projektstade / Færdiggjort 2012

Anlægssum / i alt 20 mio. kr.

Boliger / 14

Entrepriseform / Hovedentreprise

Honorar / ca. kr. 1.7 mio

Rådgivningstype / Projektering og tilsyn

Støttet af LSB og BSF