Boliger på toppen - 10.-11. sal i Kollektivhuset

DOMUS arkitekter nyfortolker byboligen i København.

I 2012 vandt vi Københavns Kommunes udbud af grundkapital til omdannelse af 10. og 11. sal i Kollektivhuset, som ikke kunne lejes ud. Et af tildeligngskriterinerne fra kommunens side var, at skabe en moderne fortolkning af byboligen. Det har vi gjort ved, at transformere to eksisterende erhvervsetager til moderne, bæredygtige kollektivboliger. Projektet er opstået med rod i en bæredygtig helhedstanke, der tilgodeser både økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter:
•Økonomien er begrænset ved at bygge nye boliger i et eksisterende hus, i lokaler der ikke kan udlejes
•Den særlige boligform er med til at styrke de eksisterende sociale forhold
•I forbindelse med omdannelsen er klimaskærmen opdateret og energiforbruget reduceret

Boligerne i to etager deler tre og tre et stort dobbelthøjt fællesrum med en dobbelt vestvendt glasfacade, der giver en spektakulær udsigt over by og himmel. Denne nytolkning af byboligen er forankret i husets oprindelige kollektivtanke med fællesrummet som indbyder til forskellige aktiviteter beboerne imellem. Boligernes to etager giver samtidig mulighed for at beboerne kan "trække sig tilbage" og nyde total privathed på den øverste etage.

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 5570

Bygherre / DVB v. Boligkontoret Danmark Lundsgade 9 2100 Kbh Ø 

Arkitekt og totalrådgiver /  DOMUS arkitekter

Entreprenør/  Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S

Rådgivningstype / Skitsering, projektering, udbud

Ingeniør / Danakon rådg. ingeniører

Projektstade / Opført 2015

Bruttoareal / 2.100 m2, 21 boliger

Anlægssum / 35 mio. kr. 

Entrepriseform / Hovedentreprise  

Honorar / kr. 1.1 mio