Islevtoften II

DOMUS står bag en gennemgribende renovering
af 226 boliger i Islevtoften II, Rødovre.

Renoveringen af Islevtoften II tager afsæt i en helhdsplan hvor målet har været at skabe en afdeling, der er attraktiv for en bred skare af beboere, og som råder over funktionelle og indbydende boliger. Bebyggelsen er opført i 1958-1961 og består af 130 rækkehuse og 96 lejligheder med en række oprindelige tidstypiske kvaliteter, som er blevet svækket af tidens tand. 

I den store skala ligger bebyggelsen midt imellem Vestvolden og Krogebjerg Parkstrøg, ikke i kontakt, men i gåafstand. Internt ligger etageboligerne som en stokbebyggelse med grønne uderum, der spænder fra Rødovrevejs mere urbane karakter til Kærbyvejs mere stille karakter. Rækkehusene ligger som et filter mellem Kærbyvej og villakvarterene. En klassisk bebyggelsesplan med skalamæsstige kvaliteter og et naturligt hierarki. 

De ombyggede og fremtidssikrede boliger i varierende størrelse vil højne sammenhængskraften til lokalområdet og samtidig sikre at beboersammensætningen ikke bliver for homogen. En stor del af lejlighederne bliver ombygget til tilgængelighedsboliger med elevatoradgang. 

Renoveringen omfatter desuden totaludskiftning af terrændæk og dermed hele stueeagen i rækkehusene - med ny åben trappe til 1. sal. Vinduerne i hele bebyggelsen bliver udskiftet og alle beboere får nye moderne badeværelser og køkkener. Indeklimaet bliver væsentligt forbedret ved etablering af mekanisk balanceret ventilation med varmegenvinding samt udskiftning af varme- og øvrige installationer. 

Taget på rækkehusene bliver efterisoleret til nutidig standard, og tagbelægningen bliver udskiftet til gule teglsten svarende til det oprindelige udtryk. 

Byggeriet udføres i fagentreprise og er støttet af Landsbyggefonden og Byggeskadefonden

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 5570

Bygherre / DAB

Rådgivningsform / Arkitektrådgivning 

Ingeniør / DOMINIA

Anlægssum / 404 mio. kr. HV-udgifter pr. etape ca. 38 mio. kr.  

Entrepriseform / Fagentreprise

Kontraktperiode / 2016 - 2023

Projektstade / Under udførelse 2019

Ydelse / Helhedsplan, beboerproces, projekteringsledelse, projektering, tilsyn, fagstyring

Honorar / ca. 12,5 mio. kr.

Bevaringsværdigt byggeri

Beboet under udførelse

Støttet af LBF og BSF

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.
Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.