Islevtoften helhedsplan

DOMUS har udviklet en gennemgribende helhedsplan for Islevtoftens 226 boliger i Rødovre.
Islevtoften II er en tidstypisk bebyggelse med mange fine kvaliteter. Kvaliteterne er efterhånden blevet påvirket af byggeskader og funktionelle begrænsninger. Facader, badeværelser, køkkener, tage og vinduer er blot nogle af de områder der ikke fungerer tilfredsstillende.

Samtidig står vi i dag i en tid hvor store energibesparelser er nødvendige og vi ved at eksisterende byggeri generelt står for en stor andel af forbruget. Dette gælder også Islevtoften II, som rummer talrige byggetekniske løsninger der hver især bidrager til et stort varmetab og dermed stort energiforbrug. DOMUS har udviklet og præciseret det omfattende indgreb, der skal til for at skabe de besparelser, der vil gøre bebyggelsen energimæssigt konkurrencedygtig.

Helhedsplanens store udfordring ligger altså i på den ene side, at fremtidssikre byggeriet ved en gennemgribende renovering og samtidig respektere den kvalitet og historie som bebyggelsen repræsenterer i dag.
Byggeriet udføres i fagentreprise og er støttet af Landsbyggefonden og Byggeskadefonden

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 5570

Bygherre / DAB

Rådgivningsform / Arkitektrådgivning 

Rådgivningstype  / Helhedsplan 2012-13

Anlægssum / 230 mio. kr. 

Entrepriseform / Hovedentreprise

Projektstade / Helhedsplan 2013

Ydelse / Helhedsplan, beboerproces, processtyring

Honorar / ca. 3,5 mio. kr.

Beboet under udførelse