Helhedsplan - Tranemosegård

Projektet består af udarbejdelse af en helhedsplan for Tranemosegård afd. 12 Gillesager/Lindeager. Helhedsplanens fokus er en udbedring af byggeriets byggeskader samt moderniseringer og forbedringer, som skal fremtidssikre afdelingen og gøre den mere attraktiv for nuværende og fremtidige beboere.

Hovedpunkterne i helhedsplanen omhandler lejlighedssammenlægninger, tilgængelighedsboliger, facader og altaner, udearealer inkl. ny forplads, samt fælleshus.

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 5570

Bygherre / BO-Vest Malervangen 1 2600 Glostrup

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ydelser / Helhedsplan, projektering, tilsyn

Ingeniør / Wissenberg a/s

Projektstade / Helhedsplan 2012 - 2013

Entrepriseform / Hovedentreprise

Anlægssum / kr. 339 mio

Honorar / ca. kr. 10 mio.

Bruttoareal/ 27.000 m2, 288 boliger

Adresse / Gillesager/Lindeager, Brøndby kommune