Frydenspark

Domus har udarbejdet en foreløbig helhedsplan for Frydenspark - en
homogen murstensbebyggelse fra slutningen af 1940’erne. Bebyggelsen besidder flotte, tidstypiske kvaliteter men har også problemer med bl.a. byggeskader i badeværelser, dårligt indeklima og varmetab fra facader, utidssvarende køkkener og bade, samt lille lejlighedsvariation.

Den foreløbige helhedsplans udgangspunkt er at udbedre byggeriets byggeskader samt at fremtidssikre afdelingen ved at arbejde med arkitektoniske løsninger, der øger lejlighedsvariationen - f.eks. ved at udvide de eksisterende lejligheder med karnapper og kviste.

Den foreløbige helhedsplan indeholder også etablering af tilgængelighedsboliger, modernisering af køkkener, badeværelser og installationer, aktivering af udearealer, samt et nyt urbant beboerhus i tre etager.

 

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 5570

Bygherre / DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Arkitekt, projektering og tilsyn / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Dominia a/s

Projektstade / Foreløbig helhedsplan 2013 under revision, forventes projekteret 2017

Entrepriseform / Hovedentreprise

Anlægssum / Forventet ca. kr. 300 mio

Boliger / 294 stk.

Adresse / Frydenspark, Amager, København

Ydelse / Foreløbig helhedsplan, beboerproces, processtyring

Honorar / ca. 5 mio. kr.

Beboet under udførelse

Støttes af LBF