renovering af Carlshøj B11

Carlshøj B11 - et højhus i 10 etager – er en del af Carlshøj-bebyggelsen i den nordlige ende af Fortunbyen tæt ved DTU i Kgs Lyngby. Området er planlagt og opført som en modernistisk parkbebyggelse i 40´erne og 50´erne - Carlshøj B11 er opført i 1954. Højhuset har 60 boliger – alle store og rummelige - fordelt på 3 opgange. Op gennem årene har boligblokken bl.a. fået udskiftet vinduer og tilføjet altanlukninger på vestfacaden. Altanerne på østfacaden er i dårlig stand og i forbindelse med en udskiftning af disse har boligorganisationen ønsket en mere gennemgribende renovering af ejendommens facader og dens udearealer.

Renoveringsopgaven har 2 fokusområder
Udearealer: Nye og flere p-pladser, nye cykelskure og nye adgangsforhold til de 3 opgange Lyngvej 24-28
Facader og gavle: Udskiftning af altaner på østfacaden og udvendig efterisolering af facader og gavle samt vinduesudskiftning

Intentionen med renoveringen er på nænsom vis og i et nutidigt formsprog og materialevalg at tilføje højhuset og de nære udearealer omdannelser med gode funktionelle løsninger som respekterer boligblokkens arkitektur og de omgivelser den er beliggende i.

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 5570 

Bygherre / Den selvejende almene
boligorganisation Carlshøj v/ DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / EKAS

Landskab / DOMUS arkitekter

Projektstade / Dispositionsforslag er udarbejdet

Bruttoareal / ca. 6.500 m2, 60 boliger

Anlægssum /