Fairway kontorhotel

Med Fairway Kontorhotel i Ørestad har DOMUS projekteret en bygning, der giver optimale rammer for det moderne arbejdsliv. Bygningen er designet ud fra en dyb forståelse af, hvor mange forskellige funktioner og arbejdsopgaver, der løses i løbet af en dag i et moderne kontormiljø. Derfor er Fairway Kontorhotel opbygget med forskellige typer af rum og rumlige forløb, der giver brugerne en stor fleksibilitet i hverdagen og adgang til de rum, der er behov for.

Bygningen er på syv etager og serviceres af tre kerner, som muliggør store, åbne rumligheder og dermed stor fleksibilitet i indretningen. Nederste etage udgør bygningens fælles faciliteter med en stor, åben foyer, der i den ene ende forbinder til en konferencesal, der kan opdeles i to mindre sale, og i den anden ende rummer kantine og frokoststue.

Det er en grundlæggende tanke at beklæde de bærende kerner med en levende, grøn plantevæg, der både giver stemning, identitet og god luft til rummet.

Bygningen er placeret i Ørestad i sammenhæng med boligbebyggelsen Copenhagen Golfpark, der også er tegnet af DOMUS arkitekter. Tilsammen skaber bebyggelserne en helhed med mulighed for et integreret og levende bymiljø.

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 5570

Bygherre / CarVal Investors, Nordkranen A/S Arne Jacobsens Allé 7 2300 Kbh S

Totalentreprenør / Brdr. Andersen

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Rambøll

Landskabsarkitekt / Lassen Landskab A/S

Bruttoetageareal, erhverv / Ca. 14.500 m2

Anlægssum / Ca. kr. 160 mio.

Honorar / kr. 8.1 mio

Projektstade / Færdiggjort 2011

Bygning / Kontorhotel i 7 etager

Adresse / Arne Jacobsens Allé, København S