Ungdomsboliger i Carlsberg Byen

Skitseforslag til almene ungdomsboliger for
KAB i Carlsberg Byen.

Bebyggelsens hovedidé ligger i den smalle passage, som bygningsvolumenerne udfoldes omkring. Passagen er ungdomsboligernes fællesrum og fordelingsrum. Her udspændes gangbroer og balkoner over passagen og danner derved et slankt og højt byrum i flere niveauer, som en direkte tematisering af Carlsberg byplanens mantra,
bebyggelsestæthed.

Ungdomsboligbebyggelsen væves ind i by-strukturen og understøtter derved de bymæssige intentioner i lokalplanen om maksimal funktionel integration og interaktion – en tilbagevenden til de klassiske dyder indenfor byplanlægning i modsætning til modernismens funktionsopdelte by.

Passagen er et klassisk bymotiv, der her understreger og udforsker de dybe, tætte bebyggelsesfigurer ved at ankomsten til boligerne iscenesættes gennem den fortættede del af byen. Den semi-private karakter lader passagen indskrive sig naturligt i byplanens
byrums-hierarki, som her findeles og nuanceres yderligere. Samtidig orienteres ungdomsboligernes private del mod de attraktive gård- og gaderum, således at man ankommer – via selve boligen – frem til lyset og udsigten til de lyse åbne gårde og gaderum.

Ungdomsboligbebyggelsen får ”rod” i karréens indre og ”ansigt” mod en hel række af bypladser, gårdrum og gader. Herved forholder den sig trods sin størrelse både diskret og mangfoldigt til den omgivende by.

 

Fakta

Kontaktperson / Henrik Hansted Jensen / hhj@domus.dk / 2040 3090

Bygherre / KAB

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Projektstade / Skitseforslag

Bruttoareal / 8.100 m² - 173 ungdomsboliger 

Adresse / Nordgaden - Carlsberg Byen