Omdannelse af Vejleåparken i ishøj

Da Vejleåparken blev opført i 1970-74, var bebyggelsen en af Danmarks største med over 1700 boliger. DOMUS har i perioden 2001-2010 foretaget en gennemgribende renovering og opgradering, som har gjort bebyggelsen tidssvarende og tilført en række nye kvaliteter og funktioner. 

Ud over forbedringer og omdannelser har DOMUS tilføjet 113 ældrevenlige boliger, der er opført som tagboliger ovenpå nogle af boligblokkene og forsynet med elevatorer. Bebyggelsens 500 etværelses hybler blev lagt sammen til moderne toværelses ungdomsboliger. Og der er nyopført 48 ungdomsboliger. Boligerne er grupperet som 2-etagers punkthuse med 8 boliger i hver omkring overdækkede indgangszoner.

Overordnet er bebyggelsen blevet inddelt i otte kvarterer, som har fået hver sin selvstændige identitet. Et meget synligt udtryk for den nye differentiering kan ses i de nye facader, der foruden variationer i materialer og farver, er blevet bearbejdet af forskellige kunstnere.

Den konkrete renovering af bebyggelsen har inkluderet udbedring af byggeskader samt omfattende forbedringer af både bygninger og udearealer. Som arkitekter er det altid vores tilgang i omdannelsessager, at vi ikke alene skal udbedre skader men også tilføre byggeriet et reelt kvalitetsløft.

Meget mærkbart har energioptimeringen i Vejleåparken medført en dokumenteret varmebesparelse på 40 % i forhold til før omdannelsen.

Desuden blev som en del af omdannelsen gennemført en miljøoptimering med nye udhuse for cykler og affald samt en total omlægning, forbedring og revitalisering af bebyggelsens udearealer. Tilsammen har det givet beboerne nye udfoldelsesmuligheder og bedre og grønnere rammer for miljøbevidst adfærd.

Vejleåparken har med renoveringen fået et markant bedre image. Nye facader med eksklusivt murværk, varierede pladebeklædninger og raffinerede detaljer, har sammen med de grønne omgivelser gjort en ende på det grå og triste betonmiljø.

DOMUS har endelig stået for en meget synlig fornyelse af de tidligere utrygge trafiktunneler, der fører ind i Vejleåparken, med anvendelse af lyse venlige materialer og en effektiv lyddæmpning.

Fakta

Bygherre / AAB Afdeling 55

Arkitekt & totalrådgiver, projekt- og byggeledelse og fagtilsyn / DOMUS arkitekter

Ingeniører / Wissenberg A/S & Wormslev A/S

Landskabsarkitekt / Charlotte Skibsted

Kunstprojekter / Bjørn Nørgaard m. fl.

Projektstade / Færdiggjort 2010

Bruttoetageareal /Ca. 160.000 m2 - 1.460 boliger

Anlægssum / Kr. 1,3 mia.

Entrepriseform / Hovedentrepriser

Honorar / ca. kr. 25 mio

Støttet af Landsbyggefonden og Byggeskadefonden

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.
Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.