AAB Afdeling 38

DOMUS har udarbejdet skitseforslag til omdannelse af boliger i bevaringsværdig Kay Fisker bebyggelse i Voldparken/Brønshøj for AAB.

Fakta

Kontaktperson / Henrik Hansted Jensen / hhj@domus.dk / 2040 3090

Bygherre / AAB Svend Aukens Plads 9 2300 Kbh S

Arkitekt & totalrådgiver / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Orbicon

Landskabsarkitekt / Kragh & Berglund

Projektstade / Skitseforslag

Bruttoareal /

Anlægssum /

Entrepriseform / Hovedentreprise

Ydelse / Skitseforslag