Børnehuset Hundested

Konkurrenceforslaget til Børnehuset Hundested er udarbejdet i samarbejde med DAHL Entreprise A/S, Oluf Jørgensen A/S og Kragh og Berglund.

Bygningen er disponeret i to etager med intentionen om at alle skal være tæt på hinanden og føle sig som en del af samme fællesskab. Herudfra forsøger vi at graduere og udtrykke poesien og nuancerne i denne nærhed. Børn har som voksne skiftende behov. På den ene side aktivitet, fællesskab, udtryk, larm og fart – det ekstroverte – og på den anden side fokus, harmoni, ro koncentration– det introverte og reflekterende. Disse skift sker ofte lynhurtigt, så alt skal være inden for ”rækkevidde” og skal gerne stimuleres og udfordres af de bygningsmæssige og landskabelige rammer. Som en underfundig kinesisk æske indeholder bygningen lag på lag af rum og nicher, som fortolker børnenes og pædagogernesskiftende funktionelle, rumlige og stemningsmæssige behov – og hvor både sociale og stille aktiviteter kan foregå og understøttes. Vi har tilstræbt at tilgodese byggeprogrammets forventninger til funktioner og relationer og samtidig væve rummene sammen – og ind i - dette helhedsbillede, hvor hvert sted låner og deler kvaliteter, og hvor man altid har en klar opfattelse af at være del af helebørnehuset.

Fakta

Kontaktperson / Henrik Hansted Jensen / hhj@domus.dk / 2040 3090

Toralrådgiver/ DAHL entreprise A/S

Arkitekt/ DOMUS arkitekter

Ingeniør / Oluf Jørgensen A/S

Landskabsarkitekt / Kragh & Berglund

Projektstade / Skitseprojekt 2012

Bruttoareal / 1.200 m2

Anlægssum / 20 mio.

Ydelse / Konkurrenceforslag