Boligomdannelse i Spaniensgade

DOMUS har projekteret en gennemgribende omdannelse af en hjørnebygning på Amager fra kollegieboliger til 44 nye familieboliger. Konstruktionerne er bevaret, men ellers er meget skiftet ud.

Bygningen har fået nye lyse facader med store altaner ophængt i et varieret forløb. Fire nye trapper er opbygget for at forbedre adgangsforholdene. Tagetagen er indrettet med boliger og en stor fælles tagterrasse. En høj stueetage er udnyttet til boliger i forskudte niveauer. Og en ny port på hjørnet er bygningens nye, fælles indgang til både gårdrum og boliger.

Byggeriet ligger på hjørnet af Spaniensgade og Lyongade på Amager i København, i gåafstand fra Amagerbro Station. Byggeriet er taget i brug i august 2007.

DOMUS har gennemført projekteringen for totalentreprenør MT Højgaard, Henneby Nielsen ingeniørfirma, bygherre Finn Juul Hansen og Projektudvikling 3xM.

Fakta

Bygherre / Projektudvikling 3xM ApS

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniører / Jørn Henneby Nielsen A/S

Totalentreprenør / MT Højgaard

Projektstade / Ibrugtaget 2007

Bruttoareal / 4.500 m²

Anlægssum / Ca. kr. 60 mio.

Adresse / Spaniensgade – Lyongade, København S