Handikapboliger Fasanstien 15

Fasanstien er overordnet organiseret med et ”Bolighus” og et ”Fælleshus” samlet af hovedindgangen og foryer, placeret centralt mellem de to huse. Disponeringen giver en klar organisering af funktionerne og det vil være let at orientere sig i husene for beboere, personale og gæster.- arkitektonisk fremstår de to huse med hver deres identitet og karakter – men samlet fremstår Fasanstien som en bebyggelse med en hovedindgang.

Landskabsplanen tager udgangspunkt i programmets opdeling af udearealerne;privat have syd for bygningen, halvoffentligt anlæg tættest ved bygningen og helt offentligt mod Motalavej, samt de i programmet nævnte ønsker til aktiviteter og landskabselementer i de forskellige udearealer.

Ved nedrivning eller delvis nedrivning af de 3 blokke ved Motalavej, fremkommer et stort rekreativt uderum. Defineret af veje på tre af siderne og den nye bygning med de 24 handicapboliger og parkeringsarealermod syd. De 24 handicapboliger ligger midt i dette landskab, med en privat sanselighave mod syd og en park med mere offentlig karakter mod nord, flankeret og indrammet af lunde af lysløvede træer. Forbindelsen til kvarterhuset skal synliggøres og der skal være en fin ankomst til bygningen.

Et frit og organisk formsprog skaber spænding til bygningernes klare geometri, og er spændende at færdes i og kigge ud på hver dag.

Det skal være oplevelsesrigt, aktivt og positivt at færdes og se ud i landskabet,en daglig glæde for beboere, medarbejdere og besøgende. Den private have er et sanseligt, trygt og fredfyldt haverum for beboerne i de 24 boliger. Parken er aktiv, legende og fuld af energi, men også med plads til mere rolige aktiviteter og rekreation i naturen. Lundene rammerparken ind på en grøn og karakterfuld måde og samtidig giver enstemning af natur og diversitet. Beplantningen vælges således at der sker noget nyt året rundt. Det er aldrig kedeligt og farveløst.

Fakta

Kontaktperson / Henrik Hansted Jensen / hhj@domus.dk / 2040 3090

Bygherre 

Entreprenør / Hoffmann A/S

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Orbicon

Landskabsarkitekt / Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter

Projektstade / Skitseprojekt

Bruttoareal / 24 handikapboliger

Anlægssum 

Entrepriseform 

Ydelse / Konkurrenceforslag

Honorar