Bæredygtig byggeri

Bæredygtighed i byggeriet, er ikke noget nyt hos DOMUS, da vi som en af de første tegnestuer i Danmark valgte at inddrage bæredygtighed i alle vore byggerier.

Når vi tænker bæredygtighed, tænker vi helhed. Vi ser ikke isoleret på enten de miljømæssige, økonomiske eller sociale aspekter af bæredygtigheden. Vi ser på hele sammenhængen.

Vi mener, at den gode arkitektur opstår i en naturlig balance mellem disse aspekter. For os er bæredygtigheden altså en hjørnesten i vores måde at tænke og skabe arkitektur på.

Hos DOMUS er mennesket i centrum. Vi vil mere end blot at reducere energiforbrug og CO2-udslippet i byggeriet. Vi vil bruge vores erfaring med bæredygtig arkitektur til at skabe holdbare, sunde og gode rammer for livet, den enkelte og fællesskabet.

DOMUS er medlem af Green Building Council Denmark, som har udviklet den danske udgave af bæredygtighedscertificeringsordningen DGNB. Vi deltager netop nu med et renoveringsprojekt som pilotprojekt i Green Building Council Denmark´s afprøvning af DGNB´s  bæredygtighedssystem for boliger.

Vi er derfor leveringsdygtige i styring af og målrettet input til realiseringen af et certificeret bæredygtigt byggeri. 

Her ses et lille udvalg af tegnestuens aktuelle projekter hvor bæredygtighed indgår som et centralt element:

Sorgenfrivang II / Bæredygtig renovering af tre højhuse. Godt indeklima, forbedrede dagslysforhold, nyt facadekoncept med eliminering af kuldebroer, øget tilgængelighed (større elevatorer), glasinddækning af opgange med kraftig reducering af energiforbrug, CO2-neutraltvaskeri.

Søtoften / Certificerede passivhuse. Solvarme og højeffektiv isolering, driftsikre passive løsninger, højt dagslysniveau og godt indeklima (tildeles indeklimamærket).

Solgården / Gennemgribende energirenovering af boligejendom. Total efterisolering af facade og tag. Kileskåret facadeisolering sikrer minimalt tab af dagslys. Forbedret indeklima.

Fyrrenæsly / Ældreboliger i lavenergiklasse. Bæredygtige tiltag: Optimering af klimaskærm, solafskærmning på baggrund af Be10-studier, varmepumpe og solceller. Lavenergiklasse 2015.