Bredagergården

DOMUS har udarbejdet helhedsplan for renovering og omdannelse af Bredagergården og har efterfølgende været arkitekt og totalrådgiver på projekteringen af byggeriet.

Bredagergården er opført i 1948 og består af 2 blokke med 70 lejligheder med tilhørende grønne arealer. Bebyggelsen stod over 60 år senere med flere fysiske skavanker og var teknisk- og indretningsmæssigt utidssvarende, med mange små boliger med trange badeværelser og køkkener. Her opstod behovet for at tænke renoveringen som en fysisk, økonomisk og social helhed.

Helhedsplanen fokuserer på totalrenovering af de fysiske forhold og ny tidssvarende disponering af boliger og udearealer, og indeholder etablering af nye familieboliger ved boligsammenlægninger, nye tilgængelighedsboliger for handicappede med tilhørende elevatorer, nyt tag og kviste, vinduesudskiftning, nye altaner og anlæg af nye private haver, nye køkkener, badeværelser og gulve samt en total udskiftning og opgradering af alle tekniske installationer.

DOMUS har styret helhedsplanen fra processens begyndelse gennem samarbejde med bygherre, Landsbyggefonden og myndighederne i Tårnby Kommune, og har gennemført helhedsplanen med bred tilslutning hos beboerne, så bebyggelsen nu står gennemrenoveret og bragt op til nutidens standarder.

Fakta

Kontaktperson / Søren Kümmel / skl@domus.dk / 2940 0427

Bygherre / Boligorganisationen Tårnbyhuse

Arkitekt og totalrådgiver /  DOMUS arkitekter

Ingeniør / Torkil Laursen

Projektstade / Afsluttet 2016

Kontraktperiode / 2014 - 2016

Bruttoareal / 5.090 m2 - 70 boliger

Anlægssum / ca. Kr. 50 mio.

Honorar / ca. Kr. 5,5 mio.

Entrepriseform / Hovedentreprise

Ydelse / Arkitektrådgivning, totalrådgivning, projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn

Genhusning under udførelse

Støttet af LBF