Bredagergården

DOMUS har udarbejdet helhedsplan til fremtidssikring af Bredagergården i Kastrup. Bredagergården er opført i 1948 og består af 2 blokke med 70 lejligheder.

Helhedsplanens udgangspunkt er, at en brugsmæssig og rumlig ajour- føring af boligerne kan bibringe den brede beboersammensætning, som der var ved opførelsestidspunktet. Midlet er at give boligerne et kvalitetsløft og skabe en variation gennem boligsammenlægninger, som tiltaler forskellige beboere. Der etableres ældreegnede boliger og lejligheder med tilgængelighed og elevatorer for handicappede, samt et udbud af moderne familieegnede boliger.

Helhedsplanen eliminerer husets fysiske skavanker og nedslidte installationer udskiftes. Resultatet er en bl.a. en reducering i energiforbrug. I alle boliger totalrenovers køkkener og bad. Der anlægges private haver med direkte udgang fra stueetagen.

Samlet set er strategien for fremtidssikringen af bebyggelsen holistisk med et bredt fokus fra den overordnede skala og hoveddisponering, til den nære skala omkring boligens indretning og brugsværdi – detaljer, dagslys og stedlige kvaliteter.

Se video af projektet her

Fakta

Kontaktperson / Søren Kümmel / skl@domus.dk / 2940 0427

Bygherre / Tårnbyhuse, Saltværksvej 23C, 2770 Kastrup

Arkitekt, projekteringsledelse, projektering og tilsyn / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Torkil Laursen

Projektstade / Projekt er færdiggjort

Bruttoareal / 5090 m2 - 64 boliger inkl. fælleslokaler.

Anlægssum / ca. Kr. 50 mio.

Entrepriseform / Hovedentreprise

Genhuset under udførelse

Støttet af LBF.