RÅDHUSVÆNGE ØLSTYKKE

DOMUS arkitekter a/s vandt sammen med Ølstykke Almennyttige Boligselskab og DAB udbuddet om en ny bebyggelse af Ølstykke Rådhusgrund.

Projektet omfatter nedrivning af Ølstykke Rådhus og nybyggeri af 88 almene boliger med fælleslokale, samt etablering af fælles haveanlæg og parkeringskælder.

Bebyggelse og landskab: Projektets vision er en bebyggelse med en robust social struktur, som er i sampil med og integreret i det nære landskab og den tilstødende by. Rådhusvænge er udlagt som en parkbebyggelse, der er vævet ind i den omkringliggende grønne bystruktur. 8 individuelle bygninger ligger i et grønt bylandskab, hvor et net af stier binder bebyggelsen sammen indad til og kobler bebyggelsen sammen med byens infrastruktur udad til. De grønne rum mellem husene fungerer som afdelingens ”netværk”, hvor kombinationen af afvekslende, tvangsfrie mødesteder og private terrasser stimulerer og styrker den sociale sammenhængskraft. Seniorbofælleskabet med lokaler til samvær og fællesspisning, er placeret centralt i bebyggelsen og er endnu en motor for interaktion mellem beboerne.Rådhusvænge ligger i et skrånende landskab, som er accentueret ved bygningernes terrasserede struktur og placering. Parkeringskælderen er integreret i landskabet og skjult under terræn. På grunden er der indarbejdet koncept for lokal afledning af regnvand (LAR), hvor render og stenforsænkninger leder regnvandet til nedsivning og ned over terrænet til regnvandsøen i grundens laveste ende. Beplantningsstrategien er tænkt og indarbejdet efter terrænets stigning, fra det mere våde til det mere tørre, og giver Rådhusvænge en markant, grøn profil.

Lavenergibebyggelse: Bebyggelsen er en lavenergibebyggelse, der overholder kravene til bygningsklasse 2020.

Boligtyper: Projektet indeholder boligtyper for et bredt felt af boligsøgende: singleboliger, familieboliger til familier med og uden børn, individuelle seniorboliger samt seniorbofællesskab.

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / Ølstykke almennyttige Boligselskab  / v. DAB

Entrepriseform / Hovedentreprise

Arkitekt & totalrådgiver / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Oluf Jørgensen a/s - rådgivende  ingeniørfirma

Landskabsarkitekt / Kragh & Berglund

Projektstade / Afleveret August 2018

Bruttoareal / ca. 8.000 m2 - 88 boliger

Anlægssum / ca. 130 mio. kr.

 

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.
Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.