RÅDHUSGRUNDEN ØLSTYKKE

Projektets vision er en parkbebyggelse eller et bylandskab, der er flettet ind i Ølstykkes grønne bystruktur fra det åbne landskab over park og sportsanlæg til “grønne byrum” og mere intime private og halvprivate gårde og haver. En bevægelse, der skaber helhed og variation, byarkitektonisk og rumlig kontinuitet og strukturel forståelighed. De “grønne byrum” fungerer som områdets netværk med afvekslende, tvangsfrie mødesteder som alternativ eller supplement til de tættere kontakter i naboskaber, fælleshuse, bofællesskaber og omgivende institutioner. Bebyggelsen er en lavenergibebyggelse, der overholder kravene til bygningsklasse 2020. Der er indtænkt genanvendelse og lokal nedsivning af regnvand i projektet. Bebyggelsen indeholder boligtyper for et bredt felt af boligsøgende: Familier med eller uden børn, seniorer der ønsker individuelle boliger, eller boliger der indgår i et seniorbofællesskab. Terrænet og adgangen til bygningerne udformes således at der er tilgængelighed for alle. Bebyggelsen organiseres i tre overordnede bebyggelsestypologier:

Byvillaerne - en slags tætte punkthuse som er organiseret langs Ny Toftegårdsvej danner en ”porøs” bymæssig overgang.

Bakkehusene - en fortandet længehusbebyggelse mod det bagvedliggende højdedrag.

Seniorbofællesskabet - er beliggende i have-/parkrummet mellem ”by-villaerne” og ”bakkehusene” og med det forsænkede fælleshus i umiddelbar forlængelse heraf som bebyggelsens centrum.

 

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / Ølstykke almennyttige Boligselskab  / v. DAB

Arkitekt & totalrådgiver / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Oluf Jørgensen a/s - rådgivende  ingeniørfirma

Landskabsarkitekt / Kragh & Berglund

Projektstade / Under opførelse

Bruttoareal / ca. 8.000 m2 - 88 boliger

Anlægssum / ca. 130 mio. kr.