Organisation

Den daglige ledelse varetages af administrerende direktør og partner Henrik Hansted Jensen samt partnerne Jesper Ingemann Mogensen og Peter Jerichau.

DOMUS arkitekter er et aktieselskab og medlem af DANSKE ARK.

Medarbejdere

Vores tekniske medarbejdere er alle veluddannede arkitekter MAA og/eller er bygningskonstruktører MAK. I tillæg til ”grunduddannelsen” har alle tilegnet sig viden herudover – enten en teknisk viden eller anden viden der bidrager til tegnestuens samlede kompetencer. 

DOMUS har en efteruddannelsesplan der revideres årligt  – dels på baggrund af MUS samtaler, der gennemføres hvert efterår, og dels i forlængelse af de samfundsmæssige ændringer eller i forlængelse af strategiske beslutninger. DOMUS erfaringsgrundlag er medarbejdere, der har været tilknyttet tegnestuen i adskillige år.

Pr. 1. dec 2018, beskæftiger DOMUS arkitekter 8 arkitekter, 7 bygningskonstruktører, 3 byggeledere, 1 bygningsøkonom, 5 DGNB konsulenter, 3 arkitektstuderende, 3 bygningskonstruktørstuderende og 1 administrativ medarbejder.

 

Anciennitet i virksomheden

 • 5 arkitekter med mere end 10 års anciennitet
 • 3 arkitekter med under 10 års anciennitet 
 • 2 bygningskonstruktør med mere end 10 års ancennitet
 • 4 bygningskonstruktører med under 10 års ancennitet  
 • 3 arkitektstuderende
 • 3 bygningskonstruktørstuderende
 • 1 administrativ medarbejder med under 10 års ancennitet

Faglige kvalifikationer og erfaring

 • 5 arkitekter med over 10 års anciennitet, stor erfaring som sagsarkitekter på almene boligbyggerier og nybyggeri.
 • 7 arkitekter / konstruktører med stor projekteringsledelseserfaring.
 • 3 arkitekter / konstruktører med stor byggeledelseserfaring.
 • 5 arkitekter med DGNB-konsulent uddannelsen.
 • 1 arkitekter /konstruktører med byggeøkonomuddannelse.
 • 2 arkitekter / konstruktører er arbejdsmiljøkoordinatorer