BOTILBUD FOR AUTISTER I GREVE KOMMUNE

Domus arkitekter a/s vandt i januar 2015 bygherrerådgivningen for Greve Kommune i forbindelse med programmering og processtyring af et botilbud til borgere med udviklingsforstyrrelser, fx asperger syndrom, ADHD og autisme spektrum forstyrrelser (ASF). Med 24 boliger på ca. 2.000 m2, fællesfaciliteter og udearealer.

Domus har forestået styringen af processen fra de indledende idéer til udbud og har som grundlag for byggeprogrammet skitseret projektet frem til et projektforslag så bygherre er blevet tryg ved udformningen, plandisponeringen, størrelsen og beliggenheden.

Domus har ligeledes bidraget med rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for området.
Byggeprogrammet er færdiggjort og godkendt og projektet skal herefter udbydes i totalrådgiver konkurrence med efterfølgende hovedentreprise.

Det er vigtigt for den måde vi arbejder på, at samarbejdet med bygherre og brugere baseres på et tillidsforhold, hvor vi som rådgivere forsøger at tolke de idéer og tanker, der er lagt i helhedsplanerne og videreudvikle dem på en sådan måde, at disse tanker ikke alene udkrystalliseres, men også om muligt forbedres.

Men samtidig er det vigtigt ikke at stå stædigt på en idé, hvis den viser sig mindre værdifuld for bygherren - at være lydhør og åben i den kreative fase, er af den største betydning for det senere resultat.

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / Greve Kommune

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Projektstade / Byggeprogram og udbudsprojekt

Bruttoareal / 3.000 m2

Anlægssum / 43 mio.

Ydelse / Bygherrerådgivning fra byggeprogrammering til aflevering