Sorgenfri Nordtorv

Bebyggelsen er beliggende i knudepunktet mellem Sorgenfri Stationsområde og Sorgenfrivang højhuse. Bebyggelsen kombinerer det bedste fra begge steder og fortolker dette i et nutidigt formsprog.
Sorgenfrivangs repeterende velproportionerede facader hvor man let aflæser de enkelte boliger afspejler sig i den nye bebyggelse og det fremtidige stationskvarter med de skrå og skæve tage og ”tunge” bygningskroppe ud mod gaderne. 
Mod Grønnevej etableres rækkehuse i 2,5 etage og mod Hummeltoftevej og togbanen placeres lejligheder i forskellige størrelser. Boligernes opholdsarealer vender ind mod gårdrummet mens værelser vender ud mod gaden. Samtlige boliger har altan eller taghaver mod syd og vest mens der etableres franske altaner og karnapper mod øst og nord. Boligerne er generelt hævet et halv etage over gadeniveau og mod Hummeltoftevej er de beliggende over butikkerne.
Den nye bebyggelse vil mod gaden hovedsagligt fremstå i tegl med partielle træ- og metalpartier. Mod gårdrummet vil bygningerne fremstå lettere med et bevæget forløb af altaner og karnapper i glas og metal med partielle teglpartier. Tagene begrønnes med sedum og farverne i øvrigt bliver afdæmpede i mørke rødlige nuancer.

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 55 70

Bygherre /  K/S Sorgenfri Torv

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Projektstade / Skitseprojekt - Lokalplan

Bruttoareal / 9350 m2