ELLEPARKEN

DOMUS arkitekter har udarbejdet en helhedsplan for Elleparken. Helhedsplanen indeholder bl.a. boligsammenlægninger, tilgængelige boliger og nye elevatorer, tag- og facaderenovering, dæmpning af trafikstøj samt omdannelse af udearealer. Elleparken er opført i årene 1947-1948, rummer 270 lejligheder og består af 12 længehuse i tre etager, der er placeret rundt om store gårdrum.

Elleparken ligger i Valby i krydset mellem Gammel Køge Landevej og Folehaven, der er en stor indfaldsvej til København. Sydsiden er derfor præget af tung trafik og de deraf følgende støjgener. Mod nord er der boldbaner og et industriområde, der står overfor byudvikling til et attraktivt, tæt bykvarter med blandet bolig og erhverv. Afdelingen kommer således til at ligge i forlængelse af et nyt boligområde og det vil være interessant at åbne sig mod nord og koble Elleparken til den kommende bydel.

DOMUS har valgt en strategi der baserer sig på en bæredygtig helhedstanke. Den bæredygtige helhedstanke arbejder med de tre aspekter af bæredygtighed; økonomisk-, social- og miljømæssig bæredygtighed. 
Fokuspunkter i helhedsplanen er eksempelvis at omdanne det omkringliggende udeareal til store grønne områder med intime opholdsmuligheder, samt at beskytte området mod trafikstøjen fra Folehaven.
Gennem en rumlig klimazone, fungerende som værn mod trafikstøj, tilføres et nyt slankt rum udenpå bygningen, og mellem bygningerne udvides støjskærmen til fælles væksthuse / orangerier. 

”Elleparken kan blive et nutidigt bæredygtigt byggeri, hvor beboerne opfylder en fælles drøm om ”mere kvalitet i hverdagen.“

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk  / 3052 8760

Bygherre / SAB

Arkitekt & totalrådgiver / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Torkil Laursen Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt / Kragh & Berglund

Projektstade / Under behandling i LBF efterår 2016

Bruttoareal / ca. 21.000 m2

Anlægssum / 300 mio. ex. moms

Entrepriseform 

Ydelse 

Honorar