Socialpsykiatriske boliger i Aars - det regionale botilbud

Visionen har været at skabe et hus, hvor der er nærhed og nærvær – uafhængigt af hvor man bor i huset. Vi har derfor taget afsæt i et enkelt greb: Et kompakt hus i form af tre gårdbygninger, hvor afstandene er korte og alle er tæt på husets liv og aktiviteter. Det gør ikke blot at beboerne har lettere ved at følge fællesskabet - komme rundt – holde sig selv og livet i huset i gang. Det øger også driftseffektiviteten betydeligt i form af rationelle rumforløb og korte afstande for alle medarbejderne.

Det mest afgørende for succesen af et nyt plejeboligbyggeri er den kultur – den ånd – som stedets personale og stedets beboere formår at etablere. – kulturen og ånden skal være allesteds nærværende.

Ved at skabe synergi mellem beboerbehov og driftseffektivitet og ved at gennemtænke husets funktioner ønsker vi at give næring og fleksible rammer til en stærk kultur som plejecentret skal repræsentere i fremtiden.

Energistrategien for huset, er at skabe en moderne og robust institution, der via både passive og aktive tiltag opfylder kravet til Lavenergibyggeri 2020. Ved at disponere vinduesarealet rigtigt og anvende en kombination af effektiv mekanisk ventilation er der skabt et hus med gode dagslysforhold og et godt indeklima.

Projektets målsætning er at opnå certificeringen DGNB guld.

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / Region Nordjylland

Arkitekt / DOMUS arkitekter i samarbejde med Kærsgaard & Andersen A/S

Ingeniør / Kærsgaard & Andersen A/S

Landskabsarkitekt / ENG

Projektstade / Dispositionsplan maj 2016

Bruttoareal / 3.500 m2 - 40 boliger

Anlægssum / 45 mio. kr.

Entrepriseform / Totalentreprise

Ydelse / Arkitekt

Honorar / 750.000 kr.