Plejeboliger i Nakskov

I DOMUS forslag til programmering af fremtidens plejebolig i Lolland Kommune har visionen været at skabe ikoniske, attraktive og  dynamiske hjem til ældre - og med plads til et fællesskab hvor beboere, medarbejdere og borgere mødes ligeværdigt, for sammen at skabe en meningsfuld hverdag.
Husene i Nakskov by har en menneskelige skala og forskellige farver og former som tilsammen udgør en farvelagt ”facadefrise” der skaber et varieret og nuanceret bybillede som er ganske typisk for byen.
Det individuelle tema genfinder man i plejeboligerne på Rødbyvej hvor bebyggelsen afspejler købstadens fine boligkvaliteter. I bebyggelsen fremhæves den enkelte bolig ved brug af forskellige farver, tagformer og facadeudtryk.

Bebyggelsen er beliggende på kanten mellem natur og by. Fællesbygningerne er placeret ud mod Rødbyvej mens de bagvedliggende boliger snor sig ud i landskabet mod inderfjorden og indbyrdes danner have- og gårdrum.
De 60 plejeboliger er grupperet i 5 boenheder. Hver boenhed består af 12 rækkehuse. I midten af bebyggelsen ligger servicecenter med administration og aktivitetsrum som både henvender sig til beboere og borgere udefra.

Fremtidens plejeboligbyggeri skal sætte nye boligrammer for fremtidens ældre i Lolland Kommune. Rammerne skal være et attraktivt sted med en atmosfære, der bidrager til livskvalitet og skaber mening hos den ældre der har valgt at bo i fremtidens plejebolig. Plejeboligerne er designet til at kunne understøtte hjemlighed og tilgængelighed for både den plejekrævende og selvhjulpne beboer.

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8760 

Bygherre / Lolland Kommune  

Arkitekt / DOMUS arkitekter  

Ingeniør /  

Landskabsarkitekt /  

Projektstade / Skitseforslag  

Bruttoareal / 60 boliger 

Anlægssum /  

Entrepriseform /  

Ydelse / Programmering

Honorar