Farum Midtpunkt - ombygning af boliger

I Farum Midtpunkt er et antal boliger - fordelt på flere forskellige boligtyper - blevet sammenlagt til nye større og mindre boliger. Årsagen hertil har været ønsket om et mere varieret boligtilbud i bebyggelsen.

Det er sket ved dels at sammenlægge
3 mindre boliger til 2 boliger
1 fællesrum og 1 mindre bolig til 1 bolig
2 små boliger til 1 bolig
og ved at ombygge et antal af bebyggelsens to gennemgående boligtyper i 2 etager således at boligtyperne er reduceret i størrelse og et mindre antal et-værelses boliger er etableret herved.

Alle sammenlagte boliger har fået nye køkkener og installationer, i enkelte sammenlagte boligtyper er etableret nye badeværelser og alle - med undtagelse af de store boligtyper - har fået udskiftet vindues- og dørpartier i facaderne.

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 30528760

Bygherre / Furesø Boligselskab v / KAB

Arkitekt / DOMUS arkitekter a/s

Ingeniør / DOMINIA A/S

Projektstade
/ Ombygningen er afsluttet i 2015

Etageareal
/ 107 eksisterende boliger er ombygget til 108 nye boliger

Anlægssum
/ Ca. kr. 33 mio..

Entrepriseform
/ Hovedentreprise

Ydelse
/ Projektering, projekteringsledelse og tilsyn