Farum Midtpunkt - ombygning af boliger

DOMUS har været arkitekt og totalrådgiver på renovering og ombygning af 108 almene boliger fordelt på 4 forskellige boligtyper i Farum Midtpunkt.

Bebyggelsen Farum Midtpunkt der er opført i 1972-1975 har haft et udlejningsproblem på grund af for mange store boliger og en for ensformig boligsammensætning. Derfor har det været et ønske at man samtidig med en påkrævet renovering også omdannede boligtyperne til mindre boliger ved sammenlægninger - både horisontalt og vertikalt - for derved at få et mere varieret boligudbud.

Alle sammenlagte boliger har fået nye køkkener og installationer. I enkelte boligtyper er der etableret nye badeværelser og alle - med undtagelse af de store boligtyper - har fået udskiftet facaderne med nye vindues- og dørpartier i samme geometri og farveholdning som det eksisterende Farum Midtpunkt.

Det har været vigtigt for projektet at de anvendte materialer lever op til nutidige krav samtidig med at de lever op til de eksisterende materialers geometri, farveholdning og patinering.

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 30528760

Bygherre / Furesø Boligselskab v/KAB

Arkitekt / DOMUS arkitekter a/s

Ingeniør / DOMINIA A/S

Projektstade
/ Ombygningen er afsluttet i 2015

Etageareal
/ 107 eksisterende boliger ombygget til 108 nye boliger

Anlægssum
/ Ca. kr. 33 mio. kr.

Entrepriseform
/ Hovedentreprise

Ydelse
/ Projektering, projekteringsledelse og fagtilsyn