Renovering af Saltværkshuse

DOMUS har udarbejdet helhedsplan for renovering og omdannelse af Saltværkshuse og er totalrådgiver og arkitekt på projekteringen af byggeriet.
Desuden udarbejder DOMUS ny lokalplan for bebyggelsen i samarbejde med Tårnby Kommunes tekniske forvaltning.

Saltværkshuse er opført i 1948 og består af 4 blokke med 169 lejligheder med tilhørende grønne arealer. Bebyggelsen står mere end 60 år senere med flere fysiske skavanker og er teknisk og indretningsmæssigt utidssvarende, med mange små boliger med trange badeværelser og køkkener. Her er behovet for renovering og omdannelse af Saltværkshuse opstået.

Helhedsplanen fokuserer på totalrenovering af de fysiske forhold og ny tidssvarende disponering af boliger og udearealer. Helhedsplanen indeholder etablering af nye familieboliger ved boligsammenlægninger (til 136 stk. totalt), nye tilgængelighedsboliger for handicappede med tilhørende elevatorer og ny tagetage. Et nyt tag, vinduesudskiftning, nye altaner og anlæg af nye private haver, nye køkkener, badeværelser og gulve samt en total udskiftning og opgradering af alle tekniske installationer.
Byggeriet udføres som hovedentreprise og DOMUS arkitekter har byggeledelsen.

Støttet af Landsbyggefonden.

Publiceret i:

Building-supply.dk

Fakta

Kontakt/ Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8755

Bygherre / Boligorganisationen Tårnbyhuse

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Torkil Laursen Rådgivende Ingeniørfirma

Projektstade / Under udførelse 2019

Entreprisesum / 160 mio. kr.

Entrepriseform / Hovedentreprise

Ydelse / Totalrådgivning, projekterings- og byggeledelse