Samsø Strandhotel

DOMUS arkitekter har afleveret projektforslag til Kystdirektoratet og Samsø Kommune for omdannelse af eksisterende cementfabrik til et strandhotel.
Bygningskomplekset rejser sig på fundamenterne af cementfabrikken og indpasses i den eksisterende bygnings grundvolumen.
De nuværende omkringliggende arealer genetableres som naturgrund med beplantning i områdets oprindelse.
Hotellet er tænkt som et tilbud til natur- og sportselskere. Ud over de minimalistiske ferieboliger/værelser indrettes desuden café og restaurant.
Arkitekturen udtrykker sig som en komposition af mindre bygningsvolumener der vokser op af terrænet.
Materialer er valgt ud fra et bæredygtighedsperspektiv, som primært udtrykker sig ved træoverflader - både indvendigt og udvendigt – og ad åre smukt patineret.

Fakta

Kontaktperson / Henrik Hansted Jensen / hhj@domus.dk / 2040 3090

Arkitekt og totalrådgiver
/ DOMUS arkitekter