Helhedsplan for AAB afd. 17

DOMUS arkitekter har udarbejdet Helhedsplan for AAB afd. 17.

Helhedsplanen omfatter nye badeværelser i alle afdelingens boliger. Alle lejligheder får udskiftet installationer, og der etableres nyt mekanisk ventilationsanlæg med udsugning fra køkken og badeværelse.

I hovedparten af boligerne vil der være mulighed for opsætning af vaskesøjle i det nye badeværelse. Der bliver plads til vaskemaskine og tørretumbler, og installationerne bliver forberedt for tilslutning.

Som konsekvens af etableringen af nye badeværelser i boliger, vil vinduet i soveværelset mod gården, i hovedparten af lejlighederne, også blive ændret til fransk altan.
I hovedparten af boligerne nedlægges det lille eksisterende toilet, og arealet anvendes til etablering af et større køkken med mulighed for spiseplads.

Landsbyggefonden støtter finansieringen af etablering af badeværelser.

Fakta

Kontakt/ Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 8755

Bygherre / AAB

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Orbicon

Projektstade / Dispositionsforslag primo april 2018

Entrepriseform / Hovedentreprise