Fælledhaven

Direkte ud til Amager Fælled og tæt på storbyen ligger boligslangen, hvor DOMUS vandt konkurrencen om første etape, Fælledhaven, samt guidelines for udformning af det fælles tag. Bebyggelsen har været publiceret i flere internationale tidsskrifter og bogudgivelser og været repræsenteret på internationale udstillinger.

Visionen for Fælledhaven var at nyfortolke den almene etageboligs mulighed for at kombinere individualitet og fællesskab. Bebyggelsen blev udformet som én samlet figur under den fælles tagskive. Her forbindes ankomsten fra byen, forpladsen eller landskabet med den enkelte bolig via fællesrum, udformet som loggiaer eller lodrette haver.

Loggiarummene blander adgangssituationen med fællesterrasser og haver. På den måde skabes rammer for sociale netværk og naboskab. De omgivende landskabs- og byrum forlænges helt frem til den enkelte bolig, hvilket giver gode overgange mellem bygning og landskab, mellem det fælles og det private. Alle boliger har en facade mod loggia og naboskab, som en privat facade med optimal solforhold og udsigt. Den lange, smalle altan kan udvides dybt ind i boligen når vejret tillader det, og det bagvedliggende rum bevarer sin nærhed til panoramaudsigten, når partiet er lukket.

Både byen og Amager Fælled påvirker således oplevelsen i boligen. Begge dele kan være nærværende såvel indenfor som når man træder ud af sin bolig. Omvendt vil udformningen af de enkelte boliger og deres indbyrdes variation berige og forme bebyggelsens samlede udtryk indenfor en robust overordnet arkitektonisk ramme.

Samtidig sikrer de enkle boligplaner med store regulære rum, flydende rumlige sammenhænge og fri bevægelse rundt om baderumskernen en høj grad af fleksibilitet, som tilgodeser både den enkelte lejers skiftende behov og hensynet til fremtidssikring.

Fakta

Kontaktperson / Henrik Hansted Jensen / hhj@domus.dk / 2040 3090

Bygherre / FSBbolig, Ørestad Nord

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Hamiconsult A/S

Landskabsarkitekt / Peter Holst Landskab

Projektstade / Færdiggjort 2006

Bruttoareal / Boliger 11.682 m² / Daginstitution 880 m²

Anlægssum / Kr. 123 mio.

Bygning / 115 boliger + integreret daginstitution

Adresse / Tom Kristensens Vej, København S