Domus' historie

Mere end 30 års virke

DOMUS arkitekter blev som tegnestue grundlagt i 1980 af Jan Christiansen, Finn Selmer, Ove Neumann og Karl Lederhaas. Op gennem 1980erne voksede tegnestuen betragteligt med en række større opgaver indenfor det almene boligbyggeri, omfattende omdannelser, byfornyelsesprojekter og institutionsbyggeri som et bevægelseshus til Gerlev Idrætshøjskole.

DOMUS arkitekters bløde tilgang til det moderne var fra de tidlige år præget af en sans for de mennesker, som bygningerne blev tegnet til. Tegnestuen var en af de første tegnestuer, som modtog Nykredits arkitekturpris.

I 1996 blev DOMUS omdannet til et aktieselskab under navnet DOMUS arkitekter a/s.

Tegnestuen drives i dag af tre partnere og arkitekter MAA Peter Jerichau, Jesper Ingemann Mogensen og Henrik Hansted Jensen.

I dag varetager DOMUS en mangfoldighed af opgaver: Boligbyggeri, omdannelser, opførelser af nye institutioner, kulturhuse og idrætshuse samt byplanopgaver.