Idrætshal på Lykkebo Skole

I 2007 nedbrændte idrætshallen på Lykkebo Skole, og der opstod et akut behov for opførelse af en ny hal. DOMUS fik til opgave at programmere og skitsere en ny og større multihal, som både kunne tilgodese de nyeste krav inden for idræt og pædagogik og hensynet til bæredygtighed.

Byggeriet omfatter en idrætshal med tilhørende depoter og omklædning for piger og drenge. Bygningen består af en 9 meter høj halbygning mod nord, sammenbygget med en lavere 5 meter høj bygning mod syd, som indeholder omklædning/bad, depoter og teknikrum.

Bygningen åbner sig ud mod boldbanearealet med et stort glasparti i nordfacaden. Glasset giver en visuel sammenhæng med den øvrige skole og gårdrummet. Fra hovedindgangen er der adgang til omklædningsrummene og videre adgang til selve hallen, som fyldes med dagslys fra tre sider.

Bygningen er udformet med en tung base i rødt puds under en let konstruktion i lodrette bølgede stålplader i strækmetal og med et mønster som gentages på alle facader. Strækmetalpladerne føres som solafskærmning hen foran de øvre vinduespartier.

De bølgede plader afspejler hallens funktion og signalerer dynamik, leg, og bevægelse. Pladerne fremstår næsten levende og reflekterer vejret og solen på alle tider af året.

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / 

pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / Københavns Ejendomme

Totalentreprenør / BNS

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / NIRAS a/s

Bruttoareal / 850 m2

Projektstade / Færdiggjort 2011

Anlægssum / kr. 17 mio.

Entrepriseform/ Totalentreprise

Honorar / 725.000,-

Arkitektydelse / Bygherrerådgiver og tilsyn