BELLISBAKKEN

DOMUS samarbejder med Danakon og MTH om renoveringen af Bellisbakken. Bellisbakken er et boligkvarter i Birkerød, opført i 1957-1970.

Bellisbakken består af to typer boliger. Den ene type er boliger med murede facader i gasbeton og flade tage. Den anden type er boliger med murede facader i gule sten og sadeltag med tagpap.

Renoveringen omfatter renovering af klimaskærm og etablering af en ny tagkonstruktion/isolering og sokkelisolering, omfangsdræn og nyt ventilationsanlæg. Renoveringe foretages for at forbedre boligernes indeklima og sænke luftfugtigheden. Renoveringen formår at sænke boligernes relative luftfugtighed fra 65% til 30%.

DOMUS Arkitekter har hjulpet Danakon med udarbejdelse af fugtsikringsprojektet og har sidenhen udviklet en designmanual for boligernes sekundære byggeri herunder udestuer, overdækkede terrasser, udhuse, carporte og fristående skure.

Under renoveringen assisterer DOMUS byggeteamet med beboerhåndtering og beboerinformation.

Fakta

Kontaktperson / Henrik Hansted Jensen / hhj@domus.dk / 2040 3090

Bygherre / Birkebo Boligselskab v. Boligkontoret Danmark

Adresse / Bellisbakken, Valmuestien, Byagervej, Anemonestien, Erantisvej, 3460 Birkerød

Entreprenør / MT Højgaard

Arkitekter / DOMUS arkitekter 

Ingeniør og totalrådgiver / DANAKON

Areal / 178 boliger

Projektstade / Under udførelse 2019 - 2020

Anlægssum / ca. 114 mio.kr. ex.moms

Entrepriseform / Hovedentreprise

Arkitektydelse / Fugtsikringsprojekt, Designmanual for sekundært byggeri, Beboerkoordinering og beboerinformation