Strandlodsvej / Nybyggeri

Som en del af et nyt boligområde ved Strandlodsvej på Amager har DOMUS arkitekter tegnet 93 almene boliger, fælleshus for beboerne, 24 plejeboliger og en daginstitution samt dagligvarebutikker.

Byggeriet et tænkt som et sammenhængende volumen med erhverv og offentlige faciliteter i stueetagen og boliger på etagerne.

Ovenpå stueetagen, som åbner sig op mod byen, rejser der sig flere murede tårne, der med forskellige højder tegner sig markant i området. I tårnene ligger boliger som alle har opholdsrum med altan mod syd eller vest. Facaderne er bearbejdet med små forskydninger mellem vinduerne, såleds at de opleves som levende og varierede.

Ovenpå stueetagen er anlagt en stor fælleshave med grønne nicher der hver især relaterer sig til enten boligerne, plejeboligerne eller daginstitutionen.

I stueetagen er der etableret ca. 5000 m2 detailhandel, fordelt på et 2 supermarkeder og mindre butikker. 

Byggeriet er opført i lavenergiklasse 2015.

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / K/S Strandlodsvej 59 v/ Sophienberg Ejendomsudvikling A/S &  Samvirkende Boligselskaber v/KAB 

Arkitekt, projektering og tilsyn / DOMUS arkitekter

Totalentreprenør / Myhlenberg

Ingeniør / Rambøll Danmark

Landskabsarkitekt / LiW Planning

Brugersamarbejde / Hausenberg

Projektstade / Taget i brug sommeren 2014

Bruttoareal / 21.000 m2 - 93 boliger og 26 plejeboliger

Anlægssum / ca. 190 mio. kr.

Honorar / kr. 6.6 mio.