Strandlodsvej / Nybyggeri

Som første etape i anlægget af et nyt boligområde ved Strandlodsvej på Amager tegner DOMUS arkitekter 94 almene boliger, fælleshus for beboerne, en daginstitution og plejeboliger samt dagligvarebutikker.

Byggeriet et tænkt som et sammenhængende volumen med erhverv og offentlige faciliteter i stueetagen og boliger på etagerne opefter.

Stueetagen åbner op mod byen og ovenpå denne rejser der sig flere murede tårne, der tegner sig markant i området med forskellige højder. I tårnene ligger de nye boliger som alle har opholdsrum med altan mod syd eller vest. Facaderne er bearbejdet med små forskydninger mellem vinduerne, så de opleves som levende og varieret. Ovenpå stueetagen anlægges en stor fælleshave, som indeholder grønne nicher der hver især henvender sig til enten boligerne, plejeboligerne eller daginstitutionen.
I stueetagen etableres ca. 5000 m2 detailhande, fordelt på et par supermarkeder og nogle mindre butikker. 

Byggeriet opføres i lavenergiklasse 2015.

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / K/S Strandlodsvej 59 v/ Sophienberg Ejendomsudvikling A/S &  Samvirkende boligselsjaber v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Arkitekt, projektering og tilsyn / DOMUS arkitekter

Totalentreprenør / Myhlenberg

Ingeniør / Rambøll Danmark

Landskabsarkitekt / LiW Planning

Brugersamarbejde / Hausenberg

Projektstade / Under opførelse. Ibrugtagning forventet 2014

Bruttoareal / 21.000 m2 - 93 boliger, 26 ældreboliger, daginstitution og dagligvareforretninger

Anlægssum / ca. 190 mio. kr.

Honorar / kr. 6,6 mio.