Boliger ved Banestien

DOMUS har som totalrådgiver og arkitekt stået for opførelsen af 33 almene familieboliger og 9 ungdomsboliger i Dragør.

Bebyggelsen består af moderne gårdhavehuse i 2 etager, der hver huser én familie. Husene er en almennyttig nytolkning af det modernistiske gårdhavehus (f.eks. Utzons Romerhuse), som viderebringer de væsentligste kvaliteter samt tilføjer nye. Den oprindelige tanke om at skabe et tæt/lavt byggeri hvor både privathed og fællesskab er tilgodeset bevares. Det nye ved husene er, at de er i 2 etager og har privat taghave. Resultatet er en kompakt og meget funktionel plan med en tæt kontakt til forskellige uderum.

Gårdhavehusene er vinkelhuse, der lukker sig om en privat gårdhave. Gårdhave og hus udgør i alt et kvadrat i grundplan. Kvadratet er husets primære geometri. Husenes enkle geometri skaber en homogen og genkendelig bebyggelse. Samtidig giver de små forskydninger mellem husene en rumlig og formmæssig variation. Alle husene har udsigt til en fælles grønning, som også giver mulighed for større aktiviteter og arrangementer.

Banestien er et stærkt eksempel på hvordan det er muligt at få høj arkitektonisk kvalitet i et billigt byggeri.

Fakta

Bygherre / De vanføres Boligselskab v/ Boligkontoret Danmark

Arkitekt & totalrådgiver / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Danakon rådg. ingeniør

Landskabsarkitekt / Lassen Landskab as

Bruttoareal / 4.200 m2 - 49 boliger

Byggesum / ca. 47 mio. kr.

Projektstade / Færdiggjort 2008

Entrepriseform / Udbudt i totalentreprise efter forprojekt

Adresse / Dragør