CPH Golfpark II City

På kanten af byen, med udsigt over Amager Fælled, har DOMUS skabt en karré på ca. 40.000 m² boliger og erhverv.

City udgør den østlige del af karréen. Bebyggelsen består af 9 etager boliger samt kælder. 71 kompakte boliger er indrettet rummeligt med en klar orientering mod det frodige gårdrum mod vest.

Bygningens facader er meget forskellige. Gadefacaden mod øst er enkel og præcis, med en "fint proportioneret sprødhed". Mod vest dominerer de store gennemgående opholdsaltaner, som danner et varieret spil af lys, skygge og refleksioner.

Intentionen i den store skala er at CITY fuldender et sammenhængende, men varieret karré-volumen, som modsvarer den stramme, homogene bystruktur mod kanalen. Disponeringen giver mulighed for at placere boligerne hvor der er optimale lysforhold, og erhvervsarealet i én sammenhængende bygning mod Arne Jacobsens Allé.

Materialeholdningen i City er afdæmpet, "med en udforskning af de særlige egenskaber i aluminium, galvaniseret stål, glas og træ".

Fakta

Bygherre / Nordkranen A/S

Totalentreprenør / Brødrene A. & B. Andersen A/S

Entrepriseform / Totalentreprise

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Rambøll, installationer

Landskabsarkitekt / Lassen Landskab A/S

Projektstade / Færdiggjort 2009

Bruttoareal / 5.550 m2