Copenhagen Golfpark I

På kanten af byen, med udsigt over Amager Fælled, har DOMUS skabt en karré på ca. 40.000 m² boliger og erhverv.

Copenhagen Golfpark I er en realisering af ’eksempelboligbebyggelser’, hvor DOMUS samarbejdede med fire tegnestuer og Ørestadsselskabet om udvikling af boligkarréer omkring Byparken i Ørestad City.

149 ejerboliger i varierende størrelse er disponeret individuelt ud fra orientering, lysforhold og indretning. Hovedtemaet er det gennemlyste rum, med adgang til altaner fra begge facader. Variationer og tilbagetrækninger i facaden giver store rumlige kvaliteter, såvel inde som ude.

Ankomst- og haverum er attraktivt orienteret mod syd, og de store porte giver sammenhæng til parken og Fælleden.

Skulpturelt fremstår bebyggelsen som kombinationen af en 8 etagers L-formet længebygning og en tårnbygning i 12 etager.  Som en af „brikkerne“ i dette samlede storskalamotiv tænkes bebyggelsen at fremstå monolitisk og præcist i sin helhed, men med en detaljemæssig opløsning i form af profilering og „dybde“ i facadebearbejdningen.

Fakta

Bygherre / Cargill Scandinavia A/S og Nordbornholms Byggeforretning A/S

Entrepriseform / Totalentreprise

Totalentreprenør / E. Pihl & Søn A/S

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Rambøll

Landskabsarkitekt / Marianne Levinsen

Projektstade / Færdiggjort 2007

Bruttoareal / 17.000 m2

Byggesum / kr. 300 mio.