Sådan arbejder vi

Det rette team

Vores grundholdning hos DOMUS er, at alle opgaver har brug for både kreative igangsættere og snusfornuftige pragmatikere. Når vi starter på en ny opgave hos DOMUS, håndplukker vi derfor et team med den bedste kombination af kompetencer til netop den opgave - og med tanke på balancen mellem kreativitet og snusfornuft. Vi strukturerer forløbene, så kreativiteten fylder mest til start og snusfornuften mest mod slutningen. På den måde sikrer vi, at ethvert projekt ender som det bedst mulige indenfor en klar tidsramme og økonomi.

Ofte skyder vi nye opgaver i gang med en workshop, hvor teamet får formuleret en stærk, fælles idé om projektets karakter baseret på kundens ønsker, behov og ambitionsniveau. På den indledende workshop er det vigtigt, at teamet i fællesskab definerer de interessante knaster og udfordringer for netop denne opgave. Ved at identificere de centrale arkitektoniske udfordringer, får vi tændt en stærk motivation til at arbejde hårdt for at nå de bedste løsninger.

Hos DOMUS går vi til enhver ny opgave med lyst til at give kunden den allerbedste version af det, han har brug for, hvad enten det er et kulturhus eller en altan. Enhver opgave skal være spændende og udfordrende for os at lave, og netop denne tilgang er helt central for vores arbejde og en væsentlig årsag til, at vores medarbejdere arbejder fokuseret og motiveret.

Sparring på tværs

Vi finder det vigtigt for den enkelte opgaves kvalitet, som for det gode arbejdsmiljø, at unge arkitekter arbejder sammen med mere erfarne arkitekter. De unge, som vi ofte rekrutterer direkte fra Arkitektskolen, hvor flere partnere underviser, skal lære af tegnestuens mere erfarne kræfter. Omvendt skal de erfarne udfordres af de unges friske ideer og tilgange. På den måde får vi en naturlig og konstruktiv dynamik ind i ethvert projekt.

Vi arbejder også på tegnestuen på en måde, hvor vi giver sparring til hinanden på tværs af projekter. Et fast team, som har arbejdet på en opgave sammen i lang tid, har brug for at få friske øjne på opgaven. Sparring på de rette tidspunkter giver sikkerhed om løsningernes kvalitet og afklarer eventuelle tvivlsspørgsmål.