Teleparken / Nybyggeri

Teleparken er den del af den samlede bebyggelse anlagt i Gladsaxe, syd for Tinghøjvej. Teleparken rummer 42 nyopførte almennyttige ældre-, handicap- og familieboliger. DOMUS har tegnet alle fire bebyggelser, der udgør det samlede boligområde.

Teleparken består at et altangangshus i 3 etager med mindre ældreboliger, og en bygning i 5 etager med både ældreboliger, større handicapboliger og almindelige familieboliger. Boligerne er gennemlyste og er indrettet ældre- og handicapvenligt i overensstemmelse med de skærpede krav til indretning, pladsforhold og tilgængelighed.

Byggeriet er energioptimeret og er bl.a. forsynet med varmegenvinding i alle lejligheder.

Bygningerne fremstår nøgterne og præcist formede med flade tage uden udhæng og med murede facader i gule tegl. Altanerne åbner sig mod vest og syd, og på altanerne er den ene side høj og lukket, så der skabes en karakteristisk asymmetri og etableres læ og afskærmning naboerne imellem.

Landskabet er struktureret omkring en sammenhængende grøn kile, der går igennem og samler alle de nye boligbebyggelser DOMUS har projekteret i området.

Fakta

Kontakt Person / Peter Jerichau

pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / FSB i Gladsaxe

Entreprenør / Jönsson a/s

Arkitekt og totalrådgiver, projektledelse og fagtilsyn / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Grontmij

Landskabsarkitekt / Lassen Landskab A/S

Projektstade / Færdiggjort 2009

Bruttoareal / 3.600 m2 - 42 boliger

Anlægssum / kr. 54 mio.

Entrepriseform / hovedentreprise

Adresse / Telefonvej, Søborg