Boligkvarter i Rødovre

Nær Damhusengens grønne landskab har DOMUS været arkitekt og totalrådgiver på en stor boligbebyggelse. De 120 boliger er opført som rødt teglstensbyggeri med store glaspartier, der giver udsigt over de grønne omgivelser.

Boligkvarteret er udlagt som en parkbebyggelse. De lange bygningskroppe ligger i øst-vest-gående retning, så alle har sydsol på deres altan. Samtidig falder de enkelte bygningers etageantal fra nord mod syd, så de ikke skygger for hinanden. Mellem bygningerne er der anlagt et stort åbent parkanlæg, der fungerer som en naturlig forlængelse af de grønne områder øst for bebyggelsen.

De enkelte boliger er velindrettede og lysfyldte og har udsigt til det nye parkanlæg, de gamle piletræer og en lille sø. Boligerne har store private altaner, der trækker lys, luft og de smukke omgivelser helt ind i boligen.

Fakta

Bygherre / Rødovre Kommune, Rødovre Boligselskab og RAB v/DAB

Arkitekt & totalrådgiver / DOMUS arkitekter

Ingeniør / COWI Rådgivende Ingeniører A/S

Landskabsarkitekt / MAA Torben Gade, GBL a/s

Projektstade / Færdiggjort 2005

Bruttoareal / 10.000 m2

Byggesum / kr. 145 mio.