Energirenovering af Solgården

Solgården er en klassisk rødstensejendom i Slagelse, opført i 1944. Byggeriet består af 100 lejemål. Bebyggelsen har form som en hestesko og er placeret i det centrale bymiljø - omkring et stort grønt gårdanlæg.

DOMUS har udarbejdet en helhedsplan for Solgården. I helhedsplanen er der lagt stor vægt på at fremtidssikre bebyggelsen. Der vil både blive foretaget boligomdannelser og energirenovering.

Ved boligomdannelsen lægger vi vægt på, at bebyggelsen atter vil kunne huse en bred beboersammensætning. Der vil blive udbedret byggeskader og udskiftet nedslidte installationer. Desuden etableres et antal ældreegnede boliger og lejligheder med tilgængelighed for handicappede (elevatoradgang) samt et udbud af moderne familieegnede boliger. Hele bebyggelsen renoveres og opdateres med hensyn til moderne komfort og fællesfaciliteter. Køkkener og badeværelser moderniseres efter en plan, hvor vi forholder os til lejlighedernes fremtidige disponering. Beboervalg og individuelle tilvalgsmuligheder har været en grundlæggende idé i projektet.

Energirenoveringen består i en total efterisolering af facade og tag. Selve isoleringsmaterialet kileskæres omkring lysningerne så dagslysniveauet bevares i boligerne - og der igennem opstår det særegne facademotiv. Indeklimakvaliteten sikres ved installation af mekanisk ventilation. Herved opnås både et bedre indeklima og energibesparelser samt mindre risiko for skimmelsvampe.

Endelig indeholder planen en revitalisering af friarealerne samt en bearbejdning af adgangs- og parkeringsforholdene. Den overordnede idé i friarealplanen er at styrke det sociale liv mellem husene med nye landskabelige elementer som skaber en fælles identitet.

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 5570

Bygherre / Slagelse almennyttige Boligselskab v/DAB 

Arkitekt & totalrådgiver, projektleder og fagtilsyn / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Rambøll

Landskabsarkitekt / Charlotte Skibsteds Tegnestue

Projektstade / Under udførelse 2013, forventet færdigt 2014

Bruttoareal / 7.314 m² - 95 boliger

Entrepriseform / Hovedentreprise

Anlægssum / Ca. kr. 100 mio.
Honorar / kr. 3,9 mio

Beboet under udførelse
Støttet af LBF og BSF